Berzsenyi Társaság

Titkárság elérhetőségei

Székhely 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. 06 82 510 183;
Telefon 06 82 319 948;  06 20 287 0014 vagy 06 20 221 6606
Email berzsenyitarsasag@somogy.hu
Fax 06 82 319 948
Adószám 19201876-1-14
Bankszámlaszám (OTP) 11743002-20032977

Kontakt személyek

Egerszegi Edit (ügyvezető titkár)

Egerszegi Edit Szigetváron született. Középiskolai tanulmányait a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban végezte, diplomát a Pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar-orosz-rajz szakon. Tanított a Szentbalázsi Általános Iskolában, a kaposvári Berzsenyi Dániel Általános Iskolában, a Munkácsy Mihály Gimnáziumban, majd középiskolai nevelőtanárként dolgozott a MÁV Nevelőotthonban. 1991-től Kaposvár város Rendezvényirodája igazgatóhelyettese, az első kaposvári Tavaszi Fesztivál főmunkatársa. 1993-2009-ig Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatósága vezető főtanácsosa, kulturális főmunkatársa, ahol munkakörén belül az önkormányzat kiadványait gondozta, ünnepségeket, konferenciákat, kiállításokat szervezett és kapcsolatot tartott a város közművelődési intézményeivel és civil szervezeteivel.
A Berzsenyi Társaság ügyvezető titkári feladatait 2008. márciusától látja el.

Kitüntetései:
1986 Miniszteri Dicséret
2003. Kaposvár Város Szolgálatáért- díj
2009. Bánffy Miklós-díj

2017. Berzsenyi Dániel Hűségjutalom

 


Tamás Katalin (kulturális munkatárs)

1982-őt írtak, amikor Tamás Katalin meglátta a napvilágot, akkor Balogh Katalinként. Egy kicsiny faluban, Kutason töltötte gyermekéveit, majd a hatosztályos gimnáziumot választva, fiatalon Barcsra került tanulni. A hat év gimnáziumi készülés után egy évet Németországban töltött Kata, ez alatt csiszolgatta nyelvtudását és készült a továbbtanulásra. Ennek eredményeként 2002-ben felvették Szombathelyre a Berzsenyi Dániel Főiskola kommunikáció-művelődésszervező szakára. A felsőoktatásban töltött évek alatt a kommunikáció és a média világa került közel hozzá, így már Szombathelyen megkezdte televíziós munkáját a Pro 28 Stúdióban. 2006-ban a diplomaszerzés után visszahúzta szíve a somogyi dombok közé és a megyeszékhelyen, Kaposváron folytatódott a tévés “karrier”. A Somogy Televízió csapatába sikerült elhelyezkednie, ahol először saját kulturális, majd életmód műsort készített, részt vett a napi Híradó készítés feladataiban, mint riporter és felelős-szerkesztő is. A média világából egy kis kitérővel 2008-ban az angol nyelvtudása gyarapítására Londonba utazott. Azonban Somogy és Kaposvár ismét győzött. A Somogy Televízió csapata is visszavárta a Katát, ahol egészen 2013. január 1-ig tevékenykedett. Jelenleg a Berzsenyi Társaság kulturális munkatársa. Feladatai közé tartozik a társaság programjainak szervezése, pénztárkezelés, a társaság dokumentumainak tárolása, iktatása, a szervezet működési és szakmai pályázatainak megírása. Gondoskodik a honlap frissítéséről és a Somogy folyóirat kiadásának részfeladatait végzi.

2017. május 7-én munkaviszonya megszűnt.

                                                               Köszönjük többéves munkáját,kollegialitását és az ügyért való lelkes hozzáállását.